Schaaklessen

Vaardigheden

 

De vaardigheden logisch denken, problemen oplossen, rekenen, ruimtelijk inzicht en concentratie, worden beter ontwikkeld als je schaakt.

 

Bij schaken draait het om plannen maken, strategisch inzicht ontwikkelen, het goed laten samenwerken van je stukken, tactiek toepassen en je voorbereiden op een opponent die jouw plannen wil verijdelen.

 

De hogere denkvaardigheden analyseren, evalueren en creëren van Bloom's Taxonomie komen bij het schaakspel allen duidelijk aan bod. De meer basale vaardigheden herinneren, begrijpen en toepassen zie je ook terug. Tijdens schaken leer je inschattingen te maken en knopen door te hakken zonder dat je alle gevolgen kunt overzien of uitrekenen.

 

 

Schaaklessen op school

 

Bij 8x8 krijgen uw leerlingen les van een gediplomeerde schaaktrainer. 8x8 brengt desgewenst haar eigen schaakmateriaal mee en geeft les middels Chessity en de Stappenmethode. Dit zijn beproefde didactische lesstructuren. Het enige dat nodig is, is een lokaal of een ander type lesruimte.


 

Schaaklessen na school

 

Na schooltijd kunnen kinderen uitstekend de concentratie opbrengen voor een potje schaak, leert de ervaring. Credo bij schaken na schooltijd is: Korte instructie en lange speeltijd!

 

Schaaktoernooien

 

8x8 organiseert op uw locatie toernooien voor 8 tot 88 personen in de leeftijd van 8 tot 88 jaar.

 

 

Privé schaaklessen

 

Soms werkt één op één uitleg beter dan het volgen van lessen in een groep. In dat geval zijn privélessen het meest geschikt.

 

Voor wie?

 

8x8 is er voor scholen, particulieren en bedrijven.

 

Neem contact op met 8keer8@gmail.com of gebruik het webformulier.

Scholen

 

De schaaklessen van 8x8 worden in de eerste helft van 2024 gegeven op

 

De Klokkenberg, De Driemaster, De Hazesprong, De Uitdaging, Het Talent, De Verbinding en Klein Heyendaal.


 

  Schaaktoernooien

   Sportiviteit en etiquette

    

   Sportiviteit is een van de levensvaardigheden die door schaken kan worden verbeterd. Veel ouders vertellen ons dat schaken het zelfrespect van hun kind heeft verbeterd. Vele anderen vertellen ons dat schaken hun kind sportiviteit heeft geleerd, inclusief hoe ze op een elegante manier met moeilijke situaties en verlies om kunnen gaan. We gaan uitgebreider in op etiquette die van toepassing is op club- en toernooispel.

    

   Wees beleefd en maak een goede start. Begroet je tegenstander op een prettige manier met een handdruk. Je zou kunnen zeggen: "Hallo, mijn naam is..." of "Het is een genoegen je te ontmoeten, mijn naam is..." en “ik wens je een prettige partij” of iets dergelijks.

    

   Schep niet op, praat niet over onzin en probeer je tegenstander niet te intimideren. Sommige spelers scheppen op over hun rating, geven commentaar op de rating van hun tegenstanders of spelen psychologische spelletjes (“Ik speelde vorige maand tegen een man met een rating zoals die van jou en ik maakte hem in.”) Doe dat niet. Zeg niets dat je tegenstander kan beledigen. Vermijd ook uitdrukkingen, lichaamstaal of gebaren die aanstootgevend kunnen zijn.

    

   Ga niet in discussie met je tegenstander. Als je tegenstander een regel overtreedt en de zet niet corrigeert wanneer daarom wordt gevraagd, of als je het niet eens bent met de zet, vraag dan een toernooidirecteur of verantwoordelijke persoon om een ​​uitspraak te doen over de situatie. Door een conflict op deze manier aan te pakken, vergroot je de kans dat het geschil vreedzaam wordt opgelost, zonder dat iemand emotionele energie verspilt.

    

   Gebruik geen hulpmiddelen. Het gebruik van aantekeningen, gedrukt materiaal, opnames, een extra schaakbord, telefoon of een computer is verboden. Overtredingen kunnen resulteren in een tijdstraf of het verlies van de partij.

    

   Geef of vraag geen advies. Je mag bij een zet geen advies vragen. Accepteer ook geen ongevraagd advies; je kunt er spijt van krijgen. Degenen die advies proberen te geven, moeten worden gevraagd te stoppen en de toernooidirecteur moet hiervan op de hoogte worden gesteld.

    

   Wees niet vervelend. Het kan vervelend en afleidend zijn om tijdens een spel met je tegenstander te praten (zie uitzonderingen hieronder). Ander vervelend gedrag is onder meer met een potlood tikken of met je schaakstukken tegen de tafel klikken, tegen de tafel schoppen, neuriën en mompelen, zingen of tegen jezelf praten. Als je tegenstander een van deze dingen doet en niet stopt als je het hem vraagt, schakel dan een volwassene of een toernooidirecteur in.

    

   Blijf in de buurt van je spel. Je mag natuurlijk naar het toilet gaan en bij de meeste toernooien mag je naar andere partijen kijken terwijl je tegenstander aan de beurt is. Zorg er echter voor dat je je eigen klok niet erg lang laat lopen nadat je tegenstander een zet heeft gedaan. Als je naar andere partijen kijkt, mag je de spelers niet hinderen en de tafel niet aanraken. Langdurige afwezigheid bij een lopende wedstrijd is overigens niet toegestaan, tenzij u toestemming heeft van een toernooidirecteur. Als je wilt vertrekken omdat je opgeeft, maak dat dan duidelijk aan je tegenstander.

    

   Bespreek met niemand de lopende partij. Zelfs nadat het spel is afgelopen, leidt het bespreken of analyseren van je partij andere spelers af. Daarom is dit normaal gesproken niet toegestaan ​​zo lang er nog partijen gaande zijn. Zoek een rustige plek buiten de speelzaal.

   Praat met niemand in de speelzaal, behalve om schaak (optioneel) of schaakmat te zeggen, om een ​​remiseaanbod te doen, om op een onreglementaire zet te wijzen, of om de hulp van een toernooidirecteur te vragen.

    

   Probeer je tegenstander niet te foppen door te doen alsof je een slechte zet hebt gedaan (met emotionele gebaren, mimiek of theater) of door ten onrechte schaak, schaakmat of patstelling aan te kondigen.

    

   Zet je tegenstander niet onder druk door te zeggen "schiet op!", "hup!", "zet!" of iets soortgelijks.

    

   Wees na je spel een goede winnaar of verliezer. Hoe dan ook, bedank je tegenstander voor een goed spel met een handdruk. Als je wint, vier het dan niet in het bijzijn van je tegenstander, en kleineer je tegenstander ook niet. Als je verliest, beschouw je verlies dan als een leermogelijkheid en denk na over wat je een volgende keer anders kunt doen. Win of verlies, analyseer onmiddellijk na de wedstrijd uw geschreven zetten met uw coach. Dit is productiever dan boos worden. Je leert meer van een verlies dan van een overwinning, en als je leert, win je echt.

    

   Wees beleefd, duidelijk en kalm als je met een toernooidirecteur praat. Hierdoor kun je effectiever je punt maken. Houd er rekening mee dat toernooidirecteuren, ook al zijn ze speciaal opgeleid, mensen zijn die hun best doen om de regels juist toe te passen en naar beste inzicht beslissingen te nemen. Velen werken op vrijwillige basis om van het toernooi een goede ervaring voor jou te maken. Als je het niet eens bent met een uitspraak van een assistent-toernooidirecteur, kun je doorgaans met je coach of ouder spreken en kun je vragen om tegen de uitspraak in beroep te gaan bij de hoofdtoernooidirecteur.

    

   Toeschouwers zijn meestal niet toegestaan ​​in de speelzaal, maar sommige toernooidirecteuren staan ​​dit wel toe. Als ze naar binnen mogen, zijn het alleen maar waarnemers. Ze hebben geen speciale rechten of privileges en mogen niet hardop praten, signalen geven of zich op welke manier dan ook bemoeien met de partijen die worden gespeeld. Alleen de spelers kunnen tijdens hun spel de regels handhaven en indien nodig hulp krijgen van een toernooidirecteur. Het is het beste om toeschouwers op enige afstand van de wedstrijden te hebben, en achter de spelers waarmee ze geassocieerd zijn, om elke schijn van communicatie te vermijden.

    

   Het zeggen van “schaak” is niet verplicht, maar wordt als beleefd beschouwd, vooral als je met een onervaren speler speelt. Als jij of je tegenstander schaakmat aankondigt, zorg er dan voor dat jullie het daar beiden mee eens zijn voordat je het bord terugzet en naar de jurytafel gaat.

    

   Als je remise wilt aanbieden, doe je eerst je zet, zeg je eenvoudigweg “Ik bied remise aan” en druk je op je klok. Steek je hand niet uit, tenzij je tegenstander de zijne/haar uitstrekt en de remise accepteert. Zet je tegenstander niet onder druk om ​​je aanbod te accepteren. Als het aanbod wordt afgewezen, kunnen aanvullende remise aanbiedingen voordat de positie aanzienlijk is veranderd, als ergernis aan de toernooidirecteur worden gemeld.

    

   Als je te laat bent, mag je tegenstander het spel beginnen en de klok aan het begin van de ronde starten.

    

   Dit is een ingekorte vertaling van het artikel Sportmanship and Etiquette van de Illinois Chess Association. Het originele artikel is te lezen op https://www.il-chess.org/sportsmanship-and-etiquette

    

   024 Schaakt

   024 Schaakt heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in de omgeving van Nijmegen kennis te laten maken met de schaaksport.

    

   Op diverse basisscholen worden schaaklessen gegeven, er staan schaaktafels aan de Waalkade, er zijn drie schaakverenigingen in Nijmegen en er wordt door 50 plussers iedere donderdagmiddag geschaakt in het Oude Burger Gasthuis.

    

   Hieronder staan links met betrekking tot schaken in het algemeen en schaken in de omgeving van Nijmegen

   Adres

   8keer8

   Vrouwe Udasingel 120

   6663 GW Lent

    

   Telefoon

    

   06-36314541

    

    Over 8x8

    missie van 8x8

     

    8x8 geeft schaaklessen en organiseert toernooien om het plezier in deze denksport te vergroten. Het is pure winst wanneer met het plezier ook de vaardigheden en passant toenemen.

     

    Wie is 8x8

     

    Mijn naam is Arjan Schoonen. Ik ben eigenaar van 8x8. Ik geef schaaktrainingen en lessen op basisscholen in de omgeving van Nijmegen. Ook geef ik privélessen aan volwassenen. Hier leest u meer over mij.

     

    Wat doet 8x8

     

    8x8 geeft schaaktrainingen aan jong en oud, organiseert schaaktoernooien en simultaans.

     

    8x8 is er voor scholen, bedrijven en particulieren.

     

    Als ik zelf een opdracht niet kan aannemen, dan zoek ik daarvoor vervanging in mijn netwerk.

     

    Neem contact op met 8keer8@gmail.com voor de mogelijkheden of gebruik het webformulier.

     

    Op alle te leveren diensten en goederen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.